Infopakket aanvragen

Aanvrager infopakket
Persoonlijk betrokken
Betrokkenheid bij autisme
Je kan lid worden als ouder of familielid van een persoon met autisme, of als je zelf autisme hebt. Schrijf 30 euro of 75 euro over op het rekeningnummer BE62 0012 3812 3861 van VVA, 9040 Gent, met vermelding 'VVA LID'. Meer informatie: https://autismevlaanderen.be/lid-worden-van-vva
Beroepskrachten
VVA verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan haar activiteiten (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer (indien betalende activiteit) en betrokkenheid bij autisme). De verzamelde gegevens gebruikt VVA voor administratie en om met elkaar te kunnen communiceren (bv. betalings- en praktische info, inschrijvingsbevestiging, informatie omtrent realisaties en werking van Vlaamse Vereniging Autisme). Je vindt meer informatie over ons beleid op het vlak van verwerking van de persoonsgegevens in de privacyverklaring op https://www.autismevlaanderen.be/privacy-policy